Jos van Doorn
Brussels Lof
total idea factory
  Autonome kunst
 
 
  Jos van Doorn is een veelzijdig kunstenaar die de zeldzame eigenschap bezit om zich niet onder het hoedje van één specifieke kunstvorm te laten vangen. In zijn actief kunstenaarsleven heeft hij meerdere, zeer uiteenlopende disciplines beoefend, allemaal met een gelijkaardige intensiteit en diepgang. Rode draad van deze ontwikkelingsweg is zijn grenzeloze zoektocht naar bewustzijn. Welke kunstvorm hij ook hanteert, middels zijn werk probeert hij zichzelf en anderen bewust te maken van de beweegredenen van ons denken, voelen en willen, geeft hij handvaten om die te verifiëren, vast te leggen of bij te stellen. Eindeloze inspiratiebron in dit bewustzijnsproces is in de eerste plaats de natuur. Ongelooflijk rijk en divers, onontkoombaar aanwezig, is zij immers de bron van het menselijk bestaan. Alleen met haar als basis kan de mens zijn creativiteit ontplooien, zijn grenzen verleggen en bepalen. Alleen gekoppeld aan haar is de mens in staat zijn eigen identiteit te ontlenen.

Met name in de meest recente werken van Jos van Doorn, waarin hij middels combinaties tussen objecten uit natuur en cultuur tot geheel nieuwe vormen komt (Totems, Zwanenbeelden, Amrita, Argus, Dearhunter), is dit verworven inzicht een uiterst krachtig element. Onder het motto ’Alles is niet alleen maar wat het lijkt’ neemt hij de beschouwer mee in zijn eigen zoektocht naar identiteit en daagt hij ons uit om zelf plaats te bepalen.