Brussels Lof total idea factory

Het bedrijf van Jos van Doorn, Brussels Lof, total idea factory bedenkt, ontwikkelt en realiseert kunst- en kunstgerelateerde opdrachten in een breed spectrum van disciplines. Opdrachtgevers zijn het bedrijfsleven, overheden en particulieren.

Het wordt in 1991 opgericht door drie vrienden: Jos van Doorn, Henk-Hans Hilvering en Jo Klaps. Zij kennen elkaar uit het Arnhemse kunstenaarscircuit en besluiten gezamenlijk deel te nemen aan een opdracht van het Belgische Ministerie van Onderwijs voor het ontwerp en de realisatie van een aantal stands ter profilering van de internationale onderwijsfaciliteiten in Brussel. Het enthousiasme waarmee het resultaat van hun bundeling van individuele kwaliteiten wordt ontvangen werkt zo inspirerend dat het drietal besluit om deze kracht binnen een eigen bedrijf te continueren.

De naam Brussels Lof wordt gekozen als eerbetoon aan de stad waar de drie hun eerste grote gezamenlijke succes mochten beleven. De toevoeging ‘total idea factory’ verwijst zowel naar de diversiteit aan kwaliteiten, als naar het totaal concept dat het bedrijf wil bieden

Als in 1993 het driemanschap om logistieke redenen uit elkaar gaat, besluit Jos van Doorn zelfstandig verder te gaan. Hij is zich bewust van zijn drijfveer om kunst uit het isolement van het autonome kunstenaarschap te halen en hij ziet middels Brussels Lof mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de integratie van kunst in het dagelijks leven. Juist ook vanuit dit ideaal wil hij de uitdaging aan blijven gaan om als ‘ondernemend kunstenaar’ zelfstandig in zijn levensonderhoud te voorzien.

In de beginjaren dienen zich vooral opdrachten aan op grafisch gebied. Spoedig volgen dan ook opdrachten voor invulling en aankleding van grootschalige evenementen en voor de ontwikkeling en realisatie van exclusieve relatie- en eindejaarsgeschenken. Zijn eigen oorsprong indachtig zet Jos van Doorn bij de realisatie van deze opdrachten Brussels Lof graag in als springplank voor aanstormend jong talent. Afhankelijk van de aard van de opdracht beperkt hij zijn eigen bijdrage dan tot het scouten van jonge kunstenaars en fungeert hij als intermediair, regisseur en eindverantwoordelijke in het proces naar uitvoering.

Brussels Lof voerde de afgelopen jaren o.a. opdrachten uit voor TenneT, de beheerder van het landelijk elektriciteitsnetwerk, voor K3 Industriezand, voor het  Verzekeringsbedrijf Bovemij en voor het zorgcentrum Liefkenshoek.